Sharon's English School  בית הספר לאנגלית של שרון

סדר היום שלי 

משחק חדש מבית היוצר של שרון ברנשטיין,תכנון שבועי לילד וקביעת סדר היום לילד ,בהמלצת פרופ' עמוס רולידר 
ניתן לרכוש את המוצר באתר או באמצעות הטל 
08-9436545,0523645081
סדר היום שלי 
70.00