Sharon's English School  בית הספר לאנגלית של שרון

ניתן לרכוש את המוצרים באתר או בטל
08-9436545,0523645081

סדר היום שלי 
לוח מגנטי נייד הכולל 25 מגנטים מאוירים לסידור סדר היום של ילדכם 
מומלץ ע"י פרופסר עמוס רולידר 
70.00    
שרים עם שרון 
דיסק שמע +חוברת צביעה לגיל הרך 
45.00    
שירי תנועה באנגלית לגיל הרך 
45.00